Utbildning kan effektiviseras och snabbas upp med film

Introduktionsfilm för nyanställda, vidareutbildning av personal, utbildning av återförsäljare, utbildning av generalagenters personal och återförsäljare – på respektive språk.