Kundserviceutbildning

Utbildning av personal för kundtjänst, callcenters etc. Hur ska man agera? Vad ska man säga? Och vad ska man inte säga? Hur gör man arbetet effektivt och uppskattat?