Vi arbetar med att göra film tillgänglig

För att film ska kunna förstås av så många som möjligt finns flera metoder.