Vi gör film tillgänglig

Att göra film anpassad för så många som möjligt är viktigt om man vill ha en bred publik för sitt budskap. Vi har en gedigen erfarenhet av hur man gör tillgänglig film och för visa på några av möjligheterna som finns ser du några exempelfilmer som prodcerades för Handisam / Myndigheten för delaktighet.

För Handisam – ”Anställningen”

Filmen är syntolkad, teckentolkad och textad i samma version men vi gjorde även separata versioner i olika kombinationer för kunden.