Vi arbetar för flera kunder med att texta alla deras filmer

I de fall filmer behöver översättas – svenska filmer till något annat språk i en exportsatsning, eller filmer med annat språk som ska översättas till svenska. Vi kan även översätta till arabiska, tigrinja, dari, farsi m fl språk.