Film till er personal

Vi gör film som underlättar för ny personal på er arbetsplats…..osv…

Till Bilprovningen – ”Välkommen i gänget”

Bilprovningen stod inför stora personalavgångar och behövde anställa mycket personal. Filmen användes för att ge nyanställda en bild av hur den nya arbetsplatsen fungerar, vad som krävs och vad jobbet ger. Den nyanställde fick hem filmen ca två veckor före första dagen på nya jobbet.

Klippet nedan är en kortare version av hela filmen.