Film i exportmarknadsföring

Film kommuncierar – på alla språk. Men det är viktigt att mottagaren förstår språket. Många tror att det räcker att man producerar sin film i en Engelsk version , så har man film för export. Men detta är långt ifrån sant. Använd mottagarens språk.

För några år sedan ordnades en stor handelsresa till Kina. Man hade ett trettiotal deltagande företag från stora Ericson till det lilla 5-mannaföretaget i Uppsala.  Ericson hade med sig sitt exportmaterial – broschyrer på engelska medan Uppsalaföretaget hade producera en 5-minutersfilm – PÅ KINESISKA.  De Kineskska värdarna var lyriska över denna gest – att uppmärksamma vilket språk man kommunicerade på det landet man besökte. Vid varje stopp på resan börjades anförandet med att man visade den Kinesiska filmen.
Vilket företag framstod som det stora företaget och vilket företag såg ut som ett källarföretag?

Vi har producerat några filmer för Akzo Nobel när de ville in i Ryssland och i Kina

Till Akzo Nobel, exportmarknadsföring på Engelska

Produktinformationsfilm för Redipave