Använd film i er exportmarknadsföring

Med film kan ni berätta metoder och handhavande. Ni kan visa intygsexempel och ni kan utbilda. Och kom ihåg – producera film på kundens språk. Alla talar inte engelska.